تشویق های بلقوه برای نوجوانان و جوانان
خرداد ۲۱, ۱۳۹۶
فرایند بازی درمانی
خرداد ۲۲, ۱۳۹۶

برای بیشتر درمانگرانی که با کودکان سمعکی کار می کنند، این پرسش پیش می آید که آیا اصول توانبخشی کودکان CI همان اصولی است که برای این کودکان به کار می برند یا خیر. پاسخ این پرسش هم بله است و هم نه. اصول مهم کار با کودکان ha (کودکان ناشنوایی که از سمعک استفاده می کنند را به اختصار ha می نامیم). با تغییر در آستانه و دامنه درک فرکانسی برای کودکان CI (کاشت حلزون) نیز قابل استفاده می باشد.

تشابهات بین استفاده کنندگان از سمعک و پروتز کاشت حلزون

  • سسله مراتب یکسان در یادگیری شنوایی: برای نمونه شروع با مرحله کشف.
  • درک بهتر واکه ها نسبت به همخوان ها.
  • دشوار بودن تشخیص جایگاه تولید همخوان ها.
  • تفاوت های فردی بسیار.
  • مشکلات مربوط به سر و صداهای زمینه.
  • بسیاری عوامل بیرون از کنترل ما.

هر دو گروه یک سلسه مراتب از تکامل شنیداری را می گذرانند که با کشف شروع شده به سمت مهارت های پیچیده تر پیش می رود. در هر دو گروه واکه ها بهتر از همخوان ها درک می شوند. برای تمایز یک همخوان از همخوان دیگر، تشخیص جایگاه تولید (مثلا” / t / در مقابل / k /) کار دشواری است و … در مورد عوامل بیرون از کنترل ما می توان به خلق و خو و هوش کودک، علت ناشنوایی، نوع دستگاه کمک شنوایی و همه ویژگی های شخصیتی که روی یادگیری تأثیر می گذارند شامل اعتماد به نفس، برون گرایی و تمایل فرد به خطر کردن اشاره کرد. علاوه بر این تفاوت های مهم بین این دو گروه از کودکان، متخصصین و پدر و مادر آن ها باید از دیدگاه های (نظریه ای) که برای آنان استفاده می شود، آگاه باشند.

تفاوت های بین کودکان ha و کودکان CI

  • کاهش زمان یادگیری هر مرحله (توسط کاشت حلزون).
  • کشف راحت تر به کمک کاشت حلزون.
  • اصوات زیر به کمک پروتز کاشت حلزون آشکارتر شنیده می شوند.
  • توانایی یادگیری خود به خودی (به کمک کاشت حلزون)

اگر چه سلسه مراتب یادگیری شنیداری در این دو گروه از کودکان یکسان است، مدت زمان یادگیری برای تکامل گوش دادن بیشتر اوقات در آن ها تفاوت عمده ای دارد. برای نمونه کودکان CI چند ساعت یا چند روز پس از نخستین جلسه تحریک قادر به نشان دادن مهارت های کشف صدا به طور قابل اعتمادی هستند ولی کودکان ha برای نشان دادن این مهارت ها نیاز به ماهها آموزش دارند. کودکان CI می توانند همخوان های دارای بسامد زیر را بشنوند در حالیکه بسیاری کم شنوایان عمیق که از تقویت کننده های قدیمی استفاده می کنند، به خاطر محدودیت الکتروآکوستیک این سمعک ها نمی توانند این اصوات را بشنوند. توضیح اینکه در سمعک های دیجیتالی نوع آنالوگ یا قابل برنامه ریزی این مشکل تا حد زیادی برطرف شده است. به طوری که می توان دامنه بسامد قابل دسترس زیر را به کمک رایانه تا حد امکان تنظیم کرد تا حدی که بیمار استفاده بهینه ای از سمعک ببرد. در واقع وقتی هم بیماری شرایط اولیه نامزد شدن برای کاشت را داشت باید به مدت ۶ ماه از چنین سمعک هایی استفاده کند و در صورتی که این سمعک هم برای او مفید نبود، عمل کاشت برای او صورت گیرد که در این رابطه در بخش نخست، توضیحات بیشتری آمده است. اگر چه دامنه محدود قابل دسترس در پروتز کاشت حلزون نیز که نشانه های الکتریکی را به نشانه های شنیداری تبدیل می کند، ممکن است مشکلاتی را برای شنونده (بیمار) ایجاد کند. تفاوتهایی که در بین کودکان آموزش دیده مشاهده می شود نیز مربوط به کودکانی است که در نخستین مراحل تجربه پروتز کاشت حلزون هستند. پروتز کاشت حلزون به کودک این توانایی را میدهد تا از محیط خود به گونه ای طبیعی یادگیری خود به خودی داشته باشد و این توانایی در حدی است که به کمک سمعک قابل دسترسی نمی باشد. در واقع (توانایی یادگیری خود به خودی به کمک کاشت حلزون) مهم ترین مورد تفاوت بوده و ممکن است توجیه کننده پیشرفت سریع بسیاری کودکان پس از عمل کاشت و نتایج ناامید کننده برخی دیگر باشد. یادگیری خود به خودی به عنوان بزرگترین توانایی کودک برای یادگیری زبان در یک برنامه زمان بندی شده و کارآ می باشد.

 

 

منبع کتاب : توانبخشی کاشت حلزون در کودکان
راهنمای عملی مداخله آموزشی گفتار و زبان
مؤلفین : محبوبه نخشب – بیژن شفیعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *