رشد مهارت های گفتار و زبان از تولد تا ۳ سالگی از دیدگاه نیکولوسی

رشد مهارت های گفتار و زبان از ۲ سالگی تا ۵ سالگی از دیدگاه شیپلی و مک آفی
خرداد ۲۳, ۱۳۹۶
رشد مهارت های گفتار و زبان از ۲/۵ سالگی تا ۶ سالگی از دیدگاه نیکولوسی
خرداد ۲۴, ۱۳۹۶

۱۲ _ ۶ سالگی:

 • شروع به استفاده از الگوهای تغییر زیر و بمی می کند. از بسیاری از صداهای گفتاری و غیر گفتاری در صدا سازی های اتفاقی خود استفاده می کند.
 • صدا سازی های آهنگین دارد (۷ ماهگی).
 • غان و غون آهنگین ادامه دارد (تا ۹ ماهگی).
 • سعی می کند صداهای دیگران را تقلید کند.
 • از تغییر زیر و بمی در گفتار نامفهوم خود استفاده می کند.
 • صدا سازی و حرکات خود را به طرف اشیاء و اشخاص جهت می دهد.
 • پژواک گویی شروع می شود (۱۲ – ۹ ماهگی) یعنی کودک از تقلید توالی های صوتی لذت می برد. اولین واژه ظاهر می شود (۱۲ – ۱۰ ماهگی).
 • واژگان شامل ۵ تا ۶ کلمه است (۱۲ ماهگی).
 • واژگان از نوع اسم یعنی واژگان دارای معانی عینی است.
 • در طی بازی صدا سازی می کند.
 • زبان هدفمند آغاز می شود.

۲ _ ۱ سالگی:

 • میانگین طول جمله ۱/۵ واژه است.
 • در ۱۸ ماهگی ۵۰ درصد و در ۲۴ ماهگی ۳۹ درصد واژه ها اسم است.
 • در ۱۸ ماهگی ترکیبات ۲ تا ۳ کلمه ای دارد نظیر « کامیون من » و توصیف کننده ها + اسم.
 • صورت های ملکی را استفاده می کند: صندلی بابا، کتاب نی نی.
 • ترکیب صفت و موصوف را بکار می برد: پدر بزرگ، عروسک شکسته.
 • واژگان در ۱۸ ماهگی ۱۰ تا ۲۰ کلمه و در ۲۴ ماهگی ۲۰۰ کلمه است.
 • اوج گفتار نامفهوم در ۱۸ ماهگی است که تا ۲۴ ماهگی حذف می شود.
 • از گفتار تلگرافی استفاده می کند (حذف حرف تعریف، افعال کمکی و غیره)
 • مکالمات با استفاده از یک گفتار نامفهوم.
 • بکارگیری صفات و قیدها در گفتار: مثل خوب، بد، زیبا، گرم، سرد و …
 • شکل های ساده فعل ظاهر می شود.
 • اولین عبارات بوجود می آید.
 • اولین جملات به وجود می آید.
 • اولین ضمائر را به کار می برد: من، به من، تو.
 • بسیاری از واژه ها را تقلید می کند (پژواک گویی)
 • از عبارت های قالبی استفاده می کند: (گریه نکن، مواظب باش).

۲/۵ _ ۲ سالگی:

 • اشیاء آشنای محیطی را می نامد (۲۴ ماهگی).
 • گفتار نامفهوم به طرز قابل توجهی کاهش یافته است.
 • واژگانی مرکب از ۳۰۰ – ۲۰۰ کلمه دارد: اسامی ۳۸/۶% ، افعال ۲۱% ، قیدها ۷/۱% ، ضمائر ۱۴/۶%
 • سوالات ساده می پرسد: توپ کجاست؟
 • دو رقم را از حفظ تکرار می کند.
 • از حرف ربط « و » استفاده می کند: مامان و بابا.

 

منبع کتاب : رشدگفتار و زبان در کودکان فارسی زبان
مؤلف : ناهید جلیله وند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *