رشد مهارت های گفتار و زبان از ۲/۵ سالگی تا ۶ سالگی از دیدگاه نیکولوسی

رشد مهارت های گفتار و زبان از تولد تا ۳ سالگی از دیدگاه نیکولوسی
خرداد ۲۴, ۱۳۹۶
پیامدهای نارسایی نرمکامی – حلقی همراه با شکاف کام و بدون شکاف بر گفتار کودکان بزرگ تر
خرداد ۲۴, ۱۳۹۶

رشد مهارت های گفتار و زبان از ۲/۵ سالگی تا ۶ سالگی از دیدگاه نیکولوسی

۲/۵ تا ۳ سالگی:

 • شروع به استفاده از صورت های مخفف افعال (۳۰ ماهگی).
 • ترکیبات دو کلمه ای را تقلید می کند. (۳۰ ماهگی).
 • ناروانی ها شایع هستند (۳۰ ماهگی).
 • واژگان به سرعت افزایش می یابد (۹۰۰ کلمه).
 • از جملات ساده و کوتاه استفاده می کند (با میانگین ۳/۱ کلمه).
 • ۹۰% گفتار او به سهولت قابل درک است.
 • قصه های ساده و تخیلی به تم می بافد.
 • مکالمه هدفمند انجام می دهد.
 • هنگام تنها بازی کردن، صحبت می کند.
 • از تجارب جدید خود حرف می زند.
 • فعالیت های موجود در کتاب را توصیف می کند.
 • سوال پرسیدن را شروع می کند.
 • اشیاء را به لحاظ نام و کاربرد آن ها شناسایی می کند.
 • از ضمائر شخصی استفاده می کند (بیشترین استفاده صحیح مربوط به ضمائر اول شخص و دوم شخص است).
 • صرف افعال را آغاز می کند (ماضی ساده، حال استمراری ing).
 • صرف کلمات را آغاز می کند (جمع ساده – ملکی).
 • افزایش مداوم در استفاده از صفات را نشان می دهد.
 • از حروف اضافه استفاده می کند (ابتدا ظهور حروف اضافه مربوط به مکان).
 • نیاز به توالت رفتن را با کلمات ادا می کند.
 • یک چیز دیگر را درخواست می کند.
 • می تواند سه شیء موجود در یک تصویر را بنامد.
 • تعداد کمی قافیه می داند.
 • سه رقم را تکرار می کند.
 • می تواند جمله سه کلمه ای بسازد.

۳ تا ۴ سالگی:

 • واژگان بیانی ۱۵۰۰ – ۹۰۰ کلمه است.
 • میانگین طول جمله ۴/۳ است.
 • معمولا” ۱۰۰ – ۹۰ درصد گفتار در زمینه مربوطه قابل فهم است.
 • هنوز در ساختار جملات کمی مشکل دارد.
 • بر دیگران حکومت می کند و آن ها را مورد انتقاد قرار می دهد.
 • بهبود در مهارت های تولید، هنوز با صداهای سایشی، (I) ، (r) مشکل دارد.
 • از جملات مرکب و پیچیده و کامل تر بیشتر استفاده می کند.
 • از صورت های جمع و ملکی صحیح تر استفاده می کند.
 • صورت های مخفف افعال را بطور دائمی استفاده می کند.
 • این سن مرحله پرسیدن سوالات (چرا) محسوب می شود.

۴ تا ۵ سالگی:

 • واژگان بیانی نزدیک به ۲۰۰۰ کلمه هستند.
 • میانگین طول جمله ۳/۴ است.
 • ۸۰% تولید (همخوان ها، واکه ها و واکه مرکب) صحیح است.
 • ساختمان و صورت زبان نسبتا” کامل است.
 • از حروف ربط استفاده می کند و حروف اضافه را می فهمد.
 • از جملات طولانی و پیچیده تر استفاده می کند.
 • به سوالات ساده پاسخ می دهد. خانه از چی درست شده؟
 • با تحریک مختصر، داستانی در مورد خودش یا محیط تعریف می کند.
 • تعداد خطاهای دستوری کاهش می یابد.

۵ تا ۶ سالگی:

 • واژگان بیانی ۲۵۰۰ کلمه است.
 • میانگین طول جمله ۵ تا ۶ کلمه است.
 • تولید گفتار قابل فهم است.
 • تقریبا” ساختار عبارات و قواعد گشتاری زبان بزرگسالان را بکار می برد، اما گاهی شکل های نادرست در گفتار او ظاهر می شود.
 • تمامی ضمایر را به صورت دائمی و صحیح بکار می برد.
 • صفات تفصیلی مورد استفاده قرار می گیرند. بزرگ، بزرگتر، بلند،بلندتر.
 • می تواند به تلفن جواب دهد و مکالمه کند.
 • داستان های تخیلی تعریف می کند.
 • اطلاعات را مبادله می کند. سوال می پرسد، داستان سر هم می کند.
 • از افعال بی قاعده به درستی استفاده می کند.
 • از حروف تعریف (a ، The) به درستی استفاده می کند. از حروف اضافه (به، از، در، بالا، روی و غیره) استفاده می کند و می تواند یک داستان مشهور را تعریف کند.

 

منبع کتاب : رشد گفتار و زبان در کودکان فارسی زبان
مؤلف : ناهید جلیله وند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *