رشد مهارت های گفتار و زبان از ۲ سالگی تا ۵ سالگی از دیدگاه شیپلی و مک آفی

رشد مهارت های گفتار و زبان از تولد تا ۲ سالگی از دیدگاه شیپلی و مک آفی
خرداد ۲۲, ۱۳۹۶
رشد مهارت های گفتار و زبان از تولد تا ۳ سالگی از دیدگاه نیکولوسی
خرداد ۲۴, ۱۳۹۶

۳ _ ۲ سالگی:

 • ۵۰% الی ۷۰% گفتارش قابل درک است.
 • یکی و همه را می فهمد.
 • نیاز به توالت رفتن را به طور شفاهی بیان می کند.
 • با نامیدن اقلامی را درخواست می کند.
 • چندین عضو بدن را میشناسد.
 • دستورهای دو قسمتی را پیروی می کند.
 • از یک یا دو پرسش واژه استفاده می کند.
 • از کلمه های مربوط به موضوعات عام استفاده می کند.
 • هنگام مواجه با مشکلات در گفتار از تکرار استفاده می کند.
 • خزانه واژگان درکی او ۵۰۰ الی ۹۰۰ کلمه یا بیشتر است.
 • خزانه واژگان بیانی او ۵۰ الی ۲۵۰ کلمه یا بیشتر است. ( سرعت واژه ها در این دوره زیاد است. )
 • اشتباهات چند گانه در گرامر نشان می دهد.
 • بیشتر چیزهایی که به او گفته می شود، می فهمد.
 • مکرر، تکرار می کند – به ویژه آغاز کننده ها مثل « من » و یا تکرار هجاهای آغازی.
 • با صدای بلند صحبت می کند.
 • طیف زیر و بمی صداها گسترش می یابد.
 • از واکه ها بدرستی استفاده می کند. ( اگر چه برخی نادرست تولید می شود )
 • مکررا” همخوان های میانی را حذف می کند.
 • مکررا” همخوان های پایانی را حذف یا جانشین می کند.
 • از فعل کمکی is در شکل مخفف استفاده می کند.
 • از برخی افعال با قاعده مربوط به زمان گذشته، تکواژه های اضافه، ضمایر و افعال لازم استفاده می کند.
 • اغلب در محاوره های چند نوبتی هم چنان بر سر موضوع اصلی صحبت باقی می ماند.

۴ _ ۳ سالگی:

 • عملکرد اشیاء را می داند.
 • متضادها را می فهمد (بایست- برو، تو – رو، بزرگ – کوچک)
 • از دستورهای دو – سه قسمتی پیروی می کند.
 • قیاس های کلامی ساده را بیان می کند.
 • از زبان برای بیان احساسش استفاده می کند.
 • از جمله های چهار پنج کلمه ای استفاده می کند.
 • جمله های ۶ تا ۱۳ هجایی را بطور صحیح تکرار می کند.
 • ممکن است تقلید و تکرار را ادامه دهد.
 • بیشتر از اسامی و افعال استفاده می کند.
 • از زمان گذشته و آینده آگاه است.
 • واژگان درکی او ۲۰۰۰ – ۱۲۰۰۰ واژه یا بیشتر است.
 • واژگان بیانی او ۱۵۰۰ – ۸۰۰ واژه یا بیشتر است.
 • ممکن است هنگام صحبت کردن اغلب دچار تکرار، گیر کلامی، بی نظمی در تنفس و شکلک های چهره ای شود.
 • سرعت گفتار افزایش می یابد.
 • نزدیک به ۸۰% گفتارش مفهوم است.
 • از iam ، are ، is بدرستی در جمله استفاده می کند.
 • در گفتار، خود ۲ رویداد را بیان می کند، که از نظر زمانی تقدم و تأخر دارند.
 • در مکالمه های طولانی شرکت می کند.
 • رعایت دستور زبان در جمله ها رو به پیشرفت است. هر چند که هنوز برخی از اشتباها وجود دارند.
 • از مخفف سازی، جمع های بی قاعده، زمان آینده افعال و حروف ربط استفاده می کند.
 • از جمله های با قاعده، صفات و ضمایر ملکی و زمان گذشته افعال استفاده می کند.
 • تعداد بیشتری از جمله های مرکب و پیچیده را به کار می برد.

۵ _ ۴ سالگی:

 • تا ۵ به صورت تقلیدی می شمارد.
 • مفهوم عدد را تا ۳ می داند.
 • به درک مفاهیم فضایی ادامه می دهد.
 • خزانه واژگان درکی او ۱۰۰۰۰ کلمه یا بیشتر است.
 • تا ۱۰ طوطی وار می شمارد.
 • به داستان های کوتاه و ساده گوش می دهد و می تواند به پرسش هایی درباره آن ها پاسخ دهد.
 • به سوالات درباره عملکردها پاسخ می دهد.
 • در بیشتر مواقع شبیه دستور زبان بزرگسالان، صحبت می کند.
 • اشتباهاتی در دستور زبان در اشکال بی قاعده، ضمایر انعکاسی، پسوندهای قیدی و تغییر صفت های تفصیلی و عالی به یکدیگر دارد.
 • از جمله های چهار تا هشت کلمه ای استفاده می کند.
 • به پرسش های پیچیده دو قسمتی پاسخ می دهد.
 • واژگان بیانی او ۲۰۰۰ – ۸۰۰ واژه و یا بیشتر دارد.
 • معنی کلمات را می پرسد.
 • با سرعت تقریبی ۱۸۶ کلمه در دقیقه صحبت می کند.
 • تعداد تکرارها کاهش یافته است.
 • به طور قابل ملاحظه خطاهای جانشینی و حذف در صداهای مورد کاربرد، کاهش می یابد.
 • همخوان های میانی را به طور مکرر حذف می کند.
 • گفتارش معمولا” برای غریبه ها مفهوم است اگر چه ممکن است برخی خطاهای تولیدی وجود داشته باشد.
 • در مورد وقایع مربوط به مدرسه، خانه، دوستان و غیره به طور صحیح صحبت می کند.

 

منبع کتاب : رشد طبیعی گفتار و زبان در کودکان فارسی زبان
مؤلف : ناهید جلیله وند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *