پیامدهای نارسایی نرمکامی – حلقی همراه با شکاف کام و بدون شکاف بر گفتار کودکان بزرگ تر

رشد مهارت های گفتار و زبان از ۲/۵ سالگی تا ۶ سالگی از دیدگاه نیکولوسی
خرداد ۲۴, ۱۳۹۶
آشنایی با درمان طبی نارسایی نرمکامی – حلقی همراه با شکاف کام و بدون شکاف
خرداد ۲۴, ۱۳۹۶

پیامدهای نارسایی نرمکامی – حلقی همراه با شکاف کام و بدون شکاف بر گفتار کودکان بزرگ تر

ما نارسایی نرمکامی – حلقی را به عنوان یک اصطلاح کلی برای «انسداد معین» و مختل دریچه «نرمکامی – حلقی» به کار می بریم، که علت های متعددی دارد. «نارسایی نرمکامی – حلقی» بر تشدید (پرخیشومی)، بر تلفظ (خروج خیشومی هوا، تلفظ های نادرست جبرانی، و خطاهای مرتبط با جایگاه)، و بر پاواسازی (کیفیت و شدت صوت) تأثیر منفی شدیدی دارد، که همه این ها بر لزوم ارزیابی و درمان دقیق تأکید می کنند. اغلب شما احتمالا” با مطالب مربوط به «تلفظ های نادرست جبرانی» کمتر آشنایی را دارید. به این ترتیب، ممکن است بپرسید که «نکته مهم در اینجا چیست؟» مسئله مهم این است که به خاطر داشته باشید «نارسایی نرمکامی – حلقی» در طول سال های رشد گفتار، اغلب باعث بروز نوعی گرایش در کودک به یادگیری نادرست جایگاه تلفظ می شود. همچنین مهم است به این نکته توجه داشته باشید که کودکان تمایل دارند جایگاه تلفط را عقب تر از جایی که باید باشد، به کار ببرند. این موضوع به شما کمک خواهد کرد که هرف اصلی درمان تلفظ در این اختلال را درک و اجرا کنید، که عبارت است از «جلو آوردن تلفظ های خلفی شده ». همچنین مهم است که قادر باشید عملکردهای جبرانی و غیر جبرانی را به لحاظ ادراکی شناسایی کرده و بین آن ها تمایز قائل شوید، و مهم است که بتوانید به صورت کلی مشخص کنید که موقعیت جایگاه مختل کدام یک از موارد زیر است: چاکنایی، حلفی، نرمکامی – حلقی، یا خیشومی. به عنوان کسی که به تازگی این مطلب را فرا گرفته است، چندان مهم نیست که بتوانید تلفظ های جبرانی را که می شنوید، به طور دقیق تشخیص دهید. با تمرین در شنیدن و افزایش تجربیات بالینی و تخصصی، قادر خواهید شد تفاوت های ادراکی بین همخوان های انسدادی جبرانی (چاکنایی، حلقی، کامی – وسط سطح پشتی زبان) و همخوان های سایشی جبرانی (حلقی، خیشومی خلفی / نرمکامی – حلقی، خیشومی) را یاد بگیرید. یادگیری نشانه های آوایی، همانند همه علم آواشناسی، مسئله مهمی است که باید از طریق حفظ کردن، به خاطر بسپارید.هنگامی که با «تلفظ های نادرست جبرانی» یا «تولیدهای دهانی خلفی شده» در بیمار مواجه می شوید، مهم ترین نکته به کار بردن راهکارهای مناسب برای اصلاح آن هاست. به علاوه، متناسب با ماهیت ساختار و عملکرد نرمکامی – حلقی کودک، باید اهداف و انتظارات شما واقع بینانه باشد.

 

 

منبع کتاب : راهکارهای درمانگران در درمان شکاف کام
مؤلفین : پیترسون – فالزون – تراست – کاردامون – کارنل – هاردین – جونز
ترجمه : مهزاد محسنی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *