درباره ما

کادر درمانی کلینیک خانزاده

 

زهرا خانزاده

Etiam ut facilisis massa. Sed tellus lacus, blandit non dui a, vehicula commodo sapien.


آسیب شناس گفتار و زبان
اطلاعات بیشتر

نیلوفر طلوع

Etiam ut facilisis massa. Sed tellus lacus, blandit non dui a, vehicula commodo sapien.


آسیب شناس گفتار و زبان
اطلاعات بیشتر

درخواست همکاری

Etiam ut facilisis massa. Sed tellus lacus, blandit non dui a, vehicula commodo sapien.


تکمیل فرم درخواست

 

پرسنل اجرایی کلینیک خانزاده

آتنا کرباسی

Etiam ut facilisis massa. Sed tellus lacus, blandit non dui a, vehicula commodo sapien.


مدیر داخلی کلینیک خانزاده
اطلاعات بیشتر

نگین شادمان

Etiam ut facilisis massa. Sed tellus lacus, blandit non dui a, vehicula commodo sapien.


مسئول توسعه و ارتباطات کلینیک...
اطلاعات بیشتر

فرشته کوچکی

Etiam ut facilisis massa. Sed tellus lacus, blandit non dui a, vehicula commodo sapien.


اطلاعات کلینیک خانزاده
اطلاعات بیشتر

نیلوفر مقدم

Etiam ut facilisis massa. Sed tellus lacus, blandit non dui a, vehicula commodo sapien.


پذیرش کلینیک خانزاده
اطلاعات بیشتر

گفتار درمانی یک برنامه بالینی و درمانی با هدف بهبود مهارت های گفتاری و زبانی و توانایی های حرکتی دهان است.

گفتاردرمانی

آسیب شناسی گفتار و زبان


گفتاردرمانی

آسیب شناسی گفتار و زبان


گفتاردرمانی

آسیب شناسی گفتار و زبان