خرداد ۲۲, ۱۳۹۶

رشد مهارت های گفتار و زبان از تولد تا ۲ سالگی از دیدگاه شیپلی و مک آفی

تولد تا ۶ ماهگی: به طور مکرر بغبغو و غرغر می کند و صدا سازی های خوشایند و لذت بخش تولید می کند. از گریه های […]
خرداد ۷, ۱۳۹۶

اوتیسم به عنوان یک اختلال مطلق و مجزا

اگر به سال ۱۸۷۸ برگردید، خواهید دید که در آن زمان نگرش غالب این بوده است که اوتیسم، مطلق است : فرد یا مبتلا به اوتیسم […]