خرداد ۲۰, ۱۳۹۶

اوتیسم عارضه ای طیفی (پیوستاری)

اگر به رنگین کمان نگاه کنید، خواهید دید که هر رنگ به طور ناگهانی قطع و رنگ دیگری شروع نمی شود. یعنی بین دو رنگ مرز […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۶

چه تصورات اشتباهی در مورد اوتیسم وجود دارد؟

اوتیسم یک بیماری عجیب و معما گونه است و علت مشخص و یا درمان خاصی ندارد. این اختلال در بعضی کودکان یک خانواده دیده می شود […]
خرداد ۸, ۱۳۹۶

حباب شیشه ای

روان کاو معروف، برونو بتلهایم، در سالهای ۱۹۶۰، کودکان مبتلا به اوتیسم را افرادی توصیف کرد که در «حباب شیشه ای» زندگی می کنند و دسترس […]
خرداد ۷, ۱۳۹۶

اوتیسم به عنوان یک اختلال مطلق و مجزا

اگر به سال ۱۸۷۸ برگردید، خواهید دید که در آن زمان نگرش غالب این بوده است که اوتیسم، مطلق است : فرد یا مبتلا به اوتیسم […]
فروردین ۷, ۱۳۹۶

دامنه اختلالات اوتیسم چگونه است؟

اوتیسم یکی از پنج اختلال رشدی و نورولوژیک که اختلالات رشدی فراگیرنده (PDD) و یاطیف اختلالات اوتیسم نام دارند، می باشد. این گروه از اختلالات بدین […]