خرداد ۲۰, ۱۳۹۶

رفتارهای وابسته افراد لکنتی

الف) رفتارهای آشکار رفتارهای تقلایی رفتارهای اجتنابی ب) رفتارهای پنهان به تعویق اندازی آغازگرها تلاش های مجدد رهایی جانشین سازی حاشیه گویی یا گریز گوئی حذف […]
خرداد ۲۰, ۱۳۹۶

عوامل تشدید کننده ی لکنت زبان

عوامل فیزیولوژیکی. عوامل زبانی. عوامل محیطی – اجتماعی – فرهنگی: (فشارهای روحی – فشار های زمانی و موقعیتی – ترس – حساسیت بیش از حد – […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۶

علائم هشدار دهنده ی لکنت زبان

تکرار مکرّر حروف و کلمات: همه، به خصوص کودکانی که صحبت کردن را تازه یاد میگیرند، بعضا” هنگام صحبت، حروف یا کلماتی را تکرار می کنند. […]
خرداد ۸, ۱۳۹۶

چه زمانی کمک بخواهیم؟

والدین کودکان مبتلا به لکنت هنگام مراجعه به درمانگر سوالات خود را با مطرح کردن این موضوع آغاز می کنند که نمی دانند چه باید بکنند. […]
خرداد ۷, ۱۳۹۶

وظایف خانواده

اولین وظیفه ی خانواده، «افزایش اطلاعات» خود در مورد لکنت زبان است. زیرا تا روند و ماهیت مشکل را ندانیم، نخواهیم توانست کمک کننده باشیم. بنابراین: […]