پرسنل کلینیک خانزاده

تیم درمان

Donec vestibulum justo a diam ultricies pellentesque. Quisque mattis diam vel lacus tincidunt elementu s pellentesque

زهرا خانزاده

مدیریت کلینیک


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce velit tortor, dictum in gravida nec, aliquet non lorem.

Donec vestibulum justo a diam ultricies pellentesque. Quisque mattis diam vel lacus tincidunt elementum. Sed vitae adipiscing turpis. Aenean ligula nibh, molestie id viverra. mattis diam vel lacus tincidunt elementum. Sed vitae adipiscing turpis. Aenean ligula.
Vitae adipiscing turpis. Aen ligula nibh, molestie sed vitae dictum in gravida

نیلوفر جان نثار طلوع

آسیب شناس گفتار و زبان


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce velit tortor, dictum in gravida nec, aliquet non lorem.

Donec vestibulum justo a diam ultricies pellentesque. Quisque mattis diam vel lacus tincidunt elementum. Sed vitae adipiscing turpis. Aenean ligula nibh, molestie id viverra. mattis diam vel lacus tincidunt elementum. Sed vitae adipiscing turpis. Aenean ligula.

Vitae adipiscing turpis. Aen ligula nibh, molestie sed vitae dictum in gravida

بردیا فتاحی

آسیب شناس گفتار و زبان


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce velit tortor, dictum in gravida nec, aliquet non lorem.

Donec vestibulum justo a diam ultricies pellentesque. Quisque mattis diam vel lacus tincidunt elementum. Sed vitae adipiscing turpis. Aenean ligula nibh, molestie id viverra. mattis diam vel lacus tincidunt elementum. Sed vitae adipiscing turpis. Aenean ligula.

Vitae adipiscing turpis. Aen ligula nibh, molestie sed vitae dictum in gravida

مریم جلالی

آسیب شناس گفتار و زبان


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce velit tortor, dictum in gravida nec, aliquet non lorem.

Donec vestibulum justo a diam ultricies pellentesque. Quisque mattis diam vel lacus tincidunt elementum. Sed vitae adipiscing turpis. Aenean ligula nibh, molestie id viverra. mattis diam vel lacus tincidunt elementum. Sed vitae adipiscing turpis. Aenean ligula.

Vitae adipiscing turpis. Aen ligula nibh, molestie sed vitae dictum in gravida

مهارت های آموزشی گروه درمانی

افزایش مهارت های زبانی و گفتار به صورت کاربردی در مهارت های اجتماعی و آموزشی که به صورت گروهی در جهت پرورش شاخص های زیر

  • گفتار توصیفی100%
  • رعایت نوبت80%
  • درک و پردازش90%
  • مفاهیم فراشناختی70%

شقایق خانزاده

مسئول آموزش


مربی تخصصی اموزش گروه درمانی با بیش از 10 سال سابقه همکاری با سازمان های دولتی و خصوصی

وحیده جلالی

مسئول آموزش


مربی تخصصی اموزش گروه درمانی با بیش از 10 سال سابقه همکاری با سازمان های دولتی و خصوصی

ببینید ما چگونه کار می کنیم


کادر اداری

Donec vestibulum justo a diam ultricies pellentesque. Quisque mattis diam vel lacus tincidunt elementu s pellentesque

نگین شادمان

مدیر داخلی


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce velit tortor, dictum in gravida nec, aliquet non lorem.

Donec vestibulum justo a diam ultricies pellentesque. Quisque mattis diam vel lacus tincidunt elementum. Sed vitae adipiscing turpis. Aenean ligula nibh, molestie id viverra. mattis diam vel lacus tincidunt elementum. Sed vitae adipiscing turpis. Aenean ligula.
Vitae adipiscing turpis. Aen ligula nibh, molestie sed vitae dictum in gravida

فرشته کوچکی

روابط عمومی


مسئول رابط عمومی

نیلوفر مقدم

پذیرش


مسئول پذیرش کلینیک