اسفند ۱۸, ۱۳۹۵

سطوح رشد طبیعی توجه و تمرکز

سطوح رشد طبیعی توجه و تمرکز سطح ۱ – ( تولد تا یک سالگی ) حواس پرتی زیاد، مشخصه سطح یک است، توجه کودک به سرعت […]