دی ۲۲, ۱۳۹۵

هوموسیستونوریا

هوموسیستونوریا یک اختلال ارثی در سوخت و ساز متیونین می باشد. این اختلال معمولا” به وسیله آنزیم معیوبی تحت عنوان Cystathionineb Synthehtase به وجود آمده که […]