آذر ۸, ۱۳۹۵

اطلاعات لازم درمورد کارکرد زبان کوچک

زبان‌کوچک حجم گوشتی از بافت است که از قسمت پشتی نرم‌کام آویزان شده است. وقتی غذاهای جامد یا مایعات را می‌بلعیم، زبان کوچک و نرم‌کام برای […]