خرداد ۷, ۱۳۹۶

وظایف خانواده

اولین وظیفه ی خانواده، «افزایش اطلاعات» خود در مورد لکنت زبان است. زیرا تا روند و ماهیت مشکل را ندانیم، نخواهیم توانست کمک کننده باشیم. بنابراین: […]