خرداد ۲۲, ۱۳۹۶

رشد مهارت های گفتار و زبان از تولد تا ۲ سالگی از دیدگاه شیپلی و مک آفی

تولد تا ۶ ماهگی: به طور مکرر بغبغو و غرغر می کند و صدا سازی های خوشایند و لذت بخش تولید می کند. از گریه های […]
خرداد ۸, ۱۳۹۶

حباب شیشه ای

روان کاو معروف، برونو بتلهایم، در سالهای ۱۹۶۰، کودکان مبتلا به اوتیسم را افرادی توصیف کرد که در «حباب شیشه ای» زندگی می کنند و دسترس […]