خرداد ۲۰, ۱۳۹۶

اوتیسم عارضه ای طیفی (پیوستاری)

اگر به رنگین کمان نگاه کنید، خواهید دید که هر رنگ به طور ناگهانی قطع و رنگ دیگری شروع نمی شود. یعنی بین دو رنگ مرز […]
خرداد ۱۶, ۱۳۹۶

سندروم اسپینابیفیدا

اسپینابیفیدا، یک اصطلاح لاتین است به معنی دو نیمه شدن (کشیدگی) ستون فقرات و اسمی است که به گروهی از نقص های تولد که مانع از […]
خرداد ۸, ۱۳۹۶

حباب شیشه ای

روان کاو معروف، برونو بتلهایم، در سالهای ۱۹۶۰، کودکان مبتلا به اوتیسم را افرادی توصیف کرد که در «حباب شیشه ای» زندگی می کنند و دسترس […]